FORUMUN PROQRAMI

VAXT MÖVZU MƏRUZƏÇİ
10:00 - 10:30 İştirakçıların Qeydiyyatı
PLENAR İCLAS
10:30 - 11:00
 1. Elxan Cəfərov
  AR Maliyyə Nazirinin Müşaviri
 2. Vüqar Zeynalov
  ASK-ın vitse-prezidenti
 3. Vergilər Nazirliyinin nümayəndəsi
 4. Nəcəf Talıbov
  AR Auditorlar Palatasının sədrinin elmi-metodik məsələlər üzrə müşaviri
 5. Əbülfət Rəhmanov
  SİNAM şirkətinin direktoru
 6. Rauf Zeyni
  Milli Qeyri Hökümət Təşkilatları Forumunun nümayəndəsi
I BÖLMƏ: Mühasibat uçotu sahəsində hüquqi baza və yeni çağırışlar

Moderator: i.e.d. prof. Sifariz Səbzəliyev
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının müdiri

11:00 - 12:00 Kommersiya təşkilatları üçün təklif olunan yeni hesablar planının və maliyyə hesabatı formalarının müasir tendensiyası

AR "Mühasibat uçotu haqqında" Qanunda aparılmış dəyişikliklərin təqdimatı

Firuzə Abdullayeva

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin Uçot siyasəti şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən

Kiçik və orta şirkətlərdə mühasibatlığın mövcud problemləri və onların həlli yolları Davud Məmmədov

"Davud Mamedov" Accounting & Financial Advisory firmasının

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda uçot və hesabatla bağlı mövcud əngəllər və onların aradan qaldırılması yolları Radil Fətullayev

İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzinin vitse-prezidenti

QHT-lər üçün Milli Mühasibat Ucotunu Standartının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Solmaz Əliyeva

Gənc Mühasiblər Birliyinin Sədri

12:00 - 12:10 Müzakirələr
12:10 - 12:30 ÇAY-KOFE FASİLƏSİ
II BÖLMƏ: Vergi islahatlarının uçota təsiri

Moderator: Mehdi Babayev,
Professional Mühasib Jurnalının baş redaktoru, audit mütəxəssisi

12:30 - 13:30 2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərin təqdimatı Nicat İmanov

Vergilər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununa və Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin təkmilləşdirilməsi zərurəti Emin Səttərov

SM Konsaltinq şirkətinin direktoru

Vergi qanunvericiliyindəki son dəyişikliklərin maliyyə və vergi uçotunda əks etdirilməsi yolları Mehdi Babayev

Professional mühasib jurnalının baş redaktoru, audit mütəxəssisi

13:30 - 14:00 Müzakirələr
14:00 - 15:00 Nahar
III BÖLMƏ: Mühasibatlıq sahəsində təhsil və sertifikasiya

Moderator: Cavanşir Abdullayev,
Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin direktoru

15:00 - 16:15 Milli sertifikasiya sisteminin formalaşdırılmasında dövlət siyasəti Gülşən Oruceva

AR Maliyyə Nazirliyinin Maliyyə-Elmi Tədris Mərkəzinin sertifikatlaşma və imtahanların təşkili şöbəsinin müdiri

Практика применения Международных стандартов финансовой отчетности в странах Восточной Европы и СНГ: уроки для Азербайджана. Petko Dimitrov

PWC Audit Azərbaycan MMC-nin rəhbəri

Ali Təhsil müəssisələrində mühasibatlıq üzrə tədrisin metodikası və təhsilin əyani vəsaitlərlə təmini problemləri Dos. Firudin Sultanov

Bakı Mühəndislik Univer-sitetinin "Mühasibat uçotu və audit" kafedrasının müdiri

Mühasibatlıq tədrisinin metodikasının seçilməsi üsulları Elyar Məmmədov

Azəraudit Konsaltinq şirkətinin direktoru

Özəl peşəkar təlimin uçotun inkişafında rolu Cavanşir Abdullayev

Azərbaycan Bank Tədris Mərkəzinin direktoru

Qabaqcıl ölkələr kontekstində müasir cəmiyyətdə mühasibatlıq maarifçiliyi i.f.d. Ruslan Atakişiyev

İqtisadi Resursların Öyrənilməsi Mərkzinin Sədri

16:15 - 16:30 Müzakirələr
16:30 - 17:00 ÇAY-KOFE FASİLƏSİ
IV BÖLMƏ: Mühasibatlıqda İKT: Milli və beynəlxalq proqramların qarşılıqlı əlaqəsi

Moderator: Əbülfət Rəhmanov,
SINAM şirkətinin direktoru

17:00 - 17:45 Müəssisə resurslarının idarə edilməsində və milli mühasibatlıq sisteminin qurulmasında innovativ yanaşma Əbülfət Rəhmanov

SİNAM şirkətinin direktoru

Mühasbat uçotunun avtomatlaşdırılmasının vacibliyi i.e.n. Rəşad Məmmədov

“Azərbaycan Sənaye Sığorta” ASC nin maliyyə məsələləri üzrə müşaviri

Azərbaycanda mühasibatlığın təşkilində İKT-nin rolu və qarşıda duran problemlər Elnur Osmanov

www.mühasib.az saytının admini, Azərfon şirkətinin mühasibi

Exceldə mühasibat proqramlarının hazırlanması imkanları Aydın Əliyev

Azərbaycanda ilk Microsoft MVP, EMVP proyektlərin rəhbəri.

17:45 - 18:00 Müzakirələr
BAĞLANIŞ: Milli Mühasiblər Forumunun qurulması

SPİKERLƏR

Radil Fətullayev

Firuzə Abdullayeva

Davud Məmmədov

Solmaz Əliyeva

Nicat İmanov

Emin Səttarov

Mehdi Babayev

Gülşən Orucova

Dos. Firudin Sultanov

Elyar Məmmədov

Cavanşir Abdullayev

i.f.d. Ruslan Atakişiyev

Əbülfət Rəhmanov

Elnur Osmanov

Aydın Əliyev

i.e.n. Rəşad Məmmədov

Petko Dimitrov

TEZİSLƏR

Kommersiya təşkilatları üçün təklif olunan yeni hesablar planının və maliyyə hesabatı formalarının müasir tendensiyası. Firuzə Abdullayeva

Kiçik və orta şirkətlərdə mühasibatlığın mövcud problemləri və onların həlli yolları. Davud Məmmədov

Büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda uçot və hesabatla bağlı mövcud əngəllər və onların aradan qaldırılması yolları. Radil Fətullayev

QHT-lər üçün Milli Mühasibat Ucotunu Standartının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. Solmaz Əliyeva

2017-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavə və dəyişikliklərin təqdimatı. Nicat İmanov

Azərbaycan Respublikası “Nağdsız hesablaşmalar haqqında” Qanununa və Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərin təkmilləşdirilməsi zərurəti. Emin Səttərov

Vergi qanunvericiliyindəki son dəyişikliklərin maliyyə və vergi uçotunda əks etdirilməsi yolları. Mehdi Babayev

Milli sertifikasiya sisteminin formalaşdırılmasında dövlət siyasəti. Gülşən Orucova

Практика применения Международных стандартов финансовой отчетности в странах Восточной Европы и СНГ: уроки для Азербайджана. Petko Dimitrov

Ali Təhsil müəssisələrində mühasibatlıq üzrə tədrisin metodikası və təhsilin əyani vəsaitlərlə təmini problemləri. Dos. Firudin Sultanov

Mühasibatlıq tədrisinin metodikasının seçilməsi üsulları. Elyar Məmmədov

Özəl peşəkar təlimin uçotun inkişafında rolu. Cavanşir Abdullayev

Qabaqcıl ölkələr kontekstində müasir cəmiyyətdə mühasibatlıq maarifçiliyi. i.f.d. Ruslan Atakişiyev

Müəssisə resurslarının idarə edilməsində və milli mühasibatlıq sisteminin qurulmasında innovativ yanaşma. Əbülfət Rəhmanov

Exceldə mühasibat proqramlarının hazırlanması imkanları. Aydın Əliyev

Mühasbat uçotunun avtomatlaşdırılmasının vacibliyi. i.e.n. Rəşad Məmmədov

Azərbaycanda mühasibatlığın təşkilində İKT-nin rolu və qarşıda duran problemlər. E.Osmanov

FOTOQALEREYA

VİDEO

QEYDİYYAT

Qeydiyyatdan keçmək üçün, xahiş edirik, aşağıdakı formanı doldurasınız
ƏLAQƏ

Ünvan: H.Əliyev küç., 57

Tel.: (+994 12) 480 28 45 (+994 70) 511 77 31

E-mail: forum@muhasib.az